Onze projecten

Forten, kastelen, vestingsteden, waterwerken…, met behoud van ieders identiteit, maken we ons samen sterk voor rendabel gebruik onder één overkoepelend merk.

Samen hebben wij gewerkt aan mooie en innoverende projecten:

Werk ook samen met Stichting Liniebreed Ondernemen.

Projectmanagers Titia de Zeeuw en Florence Sluis helpen je graag verder! Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie.