ANBI

Stichting Liniebreed Ondernemen valt onder Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).

Contactgegevens:

Stichting Liniebreed Ondernemen
Rijksstraatweg 7 b
3632 AA Nieuwersluis
Tel.: 06-30945711

juke@liniebreed.nl
www.liniebreedondernemen.nl
KvK nummer: 52515052

Doelstelling:

Stichting Liniebreed Ondernemen heeft als doel zorg te dragen voor een duurzame, maatschappelijke en economische benutting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en andere waterlinies in Nederland.

Beleidsplan:

Stichting Liniebreed Ondernemen heeft een beleidsplan 2019-2020. Download beleidsplan. De meest recente cijfers van boekjaar 2018 vindt u in onze jaarrekening 2018.

Bestuurssamenstelling:

Directeur bestuurder drs. Juke M. van Niekerk

Raad van Toezicht:

Arnold van Vuren

Arnoud van Mosselveld

Laurent van den Nouwland

Tom Stefels

Roeland Geertzen